Jeg er utdannet ved allmennlærerutdanningen på Høgskolen i Oslo, og har nesten 20 års erfaring fra kompetanserelaterte utviklingsprosjekter, opplæring, forretningsutvikling og innovasjon både i det offentlige og private næringsliv.

I perioden 2007-2014 var jeg ansatt i ulike roller i Peab. Først innenfor IT med ansvar for kompetansehevende tiltak og teknologisk rådgivning, før jeg i to år var med å bygge selskapets kommunikasjonsenhet i Norge. Fra 2013 var jeg prosessleder innen virksomhetsutvikling, før jeg påsken 2014 flyttet til Hamar og begynte i Eika Forsikring.

Frem til 2017 hadde jeg flere ulike lederroller ved Eika Forsikrings hovedkontor på Hamar. Fra 2015 til 2017 hadde jeg blant annet ansvaret for selskapets forretningsutvikling, herunder kommunikasjon og marked, kompetanse, innovasjon og utviklingsprosjekter.

Fra 2018 har jeg jobbet med flere oppstartsbedrifter og som konsulent for ulike selskaper i Norge. Oppdragene har variert fra utvikling av forretningsmodeller og markedsetablering til kommunikasjon og etablering av kvalitetssystemer og rutiner.
audun@parably.no
+47 990 38 800
Copyright © Parably AS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram